ONZE OCTAVES REIALS

ALFONS LÓPEZ TENA

I

Moltes, quasi infinides vegades he assajat la mort cruel e feroce

Sûre d’elle, la pierre ne revendique rien,

Brutus  (sol)

L’Aulbe venant

Lo endemà hi va anar l’homo

Rien n’est

Come under the shadow of this gray rock

Come in under the shadow of this gray rock

La japollensina Yasu Cheese 210x195cm

II

D’aquest nét meu e de Príam escriure, e jamés lo paper ha pogut

Alors que l’arbre, imploration muette,

Lucrècia en est instant ha dat un cop mortal

Pour nous rendre apparent

I va veure eu mal que la dona li havia fet

Comme cela se passe.

And I will show you something different from either

Your shadow sprawling over the sand at daybreak,

La Ambición, la Lujuria, la Inconsciencia, la Soberbia y yo 250x250cm

III

Comportar tanta crueldat, escrita,  als qui après vendran se presente;

Et l’animal, appel déchirant,

A la glòria, a l’honor d’aquest tirà fatal

Ce que l’obscur des Tenebres nous cele,

I quan tornà a ca-seua li demanà per què era que havia llevat les flors.

Les faits,

or your shadow leaping behing the fire against the red rock:

I will show you his bloody cloth and limbs

Perro con idea amore (mal paso) 100x70cm

IV

Ans, la tinta negra, començant a escriure lo caure de la tan alta torre,

se tourmentent en deçà de la parole.

Ella el farà avorrir amb esta rara acció.

Le feu de nuict, en mon corps transparent,

—Perquè tanmateix havia de fer una gelada i les havia de cremar totes

Tels qu’ils sont arrivés,

And the gray shadow on his lips.

Vicent en tránsito, cargado 200x149cm

V

Convertint-se en abundosa sang, així lo blanc paper tenyint abeurava,

Des eres de silence et de cri attendent en vain que nous les délivrions,

Un tirà odiós no pot subsistir, no.

Rentre en mon coeur couvrant mainte estincelle,

—li digué ella.

il nous faut les modifier,

He walked once between the sea and the high cliffs

When the wind made him aware of his limbs smoothly

Titimilk 110x130cm

VI

Que m’era forçat deixar-me de tan dolorosa escriptura;

Que nous leur servions d’interpretes;

Espera, Brutus, pues, d’una millora sort

Et quand Vesper sur terre universelle

Però l’homo no se va donar per entès amb aquesta raó,

Pour saisir

Passing each other

And of his arms crossed over his breast.

Retratos Popelines Díptico 100x70cm c/u

VII

Que en altres cartes la mort d’aquest fill de l’animós Hèctor no consent

déserteurs du verbe, nous n’aspirons plus qu’au regne de l’indifférencié,

una vida més digna o una més noble mort.

Estendre vient son voile tenebreux,

i li donà una bona envestida, i li digué dona d’aigo.

ce qui a reellement eu lieu.

When he walked over the meadows

He was stifled and soothed by his own rhythm. By the river.

Personaje amado por las fieras110x110cm

VIII

Ser escrita, sinó en les dures roques, sobre les quals caent

à l’obscurité et à l’ivresse d’avant le déferlement de la lumière,

Àrbitre de la tua el Cel no et va formar,

Ma fiamme sort de son creux funebreux,

Tot d’una que ella sentí aquestes paraules, agafà un infant amb cada braç

On a l’habitude de diré que contre les faits

His eyes were aware of the pointed còrners of his eyes.

And his hands aware of the pointed tips of his fingers.

Mejor sin alcohol (oler) 110x180cm

IX

Lo seu delicat cos partit, trossejat e delacerat,

à l’extase ininterrompue au sein de cette opacité originelle

Roma solament ho és, ella la’t va donar.

Ou est l’abysme à mon cler jour nuisant,

i se’n tornà dins eu pou i no en sortí mai més.

les commentaires ne sont pas de force.

Struck down by such knowledge

He could not live men’s ways, but became a dancer before God.

X

De la real sang ha tintes, en recordació perpètua del traïment d’Eneas,

dont de loin en loin il nous aura été donné de retrouver les traces

Si intentes, pues, morir, que la mort teua sia

Et derechef reluit le soir umbreux,

I aquest pou de la dona d’aigo

Or c’est justement à l’encontre des faits que les arguments s’imposent.

If he walked in city streets

He seemed to tread on faces, convulsive thighs and knees.

Series Blues Díptico 95x62cm c/u

XI

De la cruel falsa victòria dels grecs,  de la mísera adversa fortuna dels 

animosos troians

au plus intime de nous-mèmes ou à la périphérie de Dieu.

el últim cop mortal que rep la tirania.

Accompaignant le Vermisseau luisant.

és eu mateix pou que encara hi ha a Can Garrit d’eu carrer de Montision.

Les commentaires sont presque toujours plus vrais que les faits.

So he came out under the rock.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *